Thắng Lớn Tại Casino Trực Tuyến 188BET – Gần 5 Tỷ Tổng Thưởng

Tham gia ngay các trò chơi yêu thích tại Casino Trực Tuyến 188BET và tích lũy Cược Hợp Lệ để có cơ hội thắng thưởng iPhone 11 Pro Max 64GB, Áo Bóng Đá Phiên Bản Giới Hạn từ Đai Sứ Thương Hiệu 188BET và Tiền Thưởng hấp dẫn!

THỜI GIAN CÒN LẠI    27 ngày 22 giờ

Điều Kiện Tóm Lược

  1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 23/03/2020 11:00 AM đến ngày 11/05/2020 10:59 AM (GMT+7);
  2. Đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY”;
  3. Tích lũy Cược Hợp Lệ tại Casino Trực Tuyến trong Giai Đoạn Khuyến Mãi để thỏa các mức thưởng và nhận về vé rút thăm như bảng bên dưới:

Mức Khuyến Mãi

Yêu Cầu

Mức 1

Đặt Cược Hợp Lệ từ 5 ngày bất kì trong Giai Đoạn Khuyến Mãi

Tích lũy tối thiểu 2,000,000 VND hoặc 88 USD Cược Hợp Lệ trong Giai Đoạn Khuyến Mãi

Mức 2

Đặt Cược Hợp Lệ từ 6 ngày bất kì trong Giai Đoạn Khuyến Mãi

Tích lũy tối thiểu tối thiểu 4,200,000 VND hoặc 188 USD Cược Hợp Lệ trong Giai Đoạn Khuyến Mãi

Mức 3

Đặt Cược Hợp Lệ từ 7 ngày bất kì trong Giai Đoạn Khuyến Mãi

Tích lũy tối thiểu tối thiểu 13,500,000 VND hoặc 588 USD Cược Hợp Lệ trong Giai Đoạn Khuyến Mãi

Mức Đặc Biệt

Đặt Cược Hợp Lệ từ 18 ngày bất kì trong Thời Gian Khuyến Mãi

Tích lũy tối thiểu tối thiểu 20,000,000 VND hoặc 888 USD Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi

  1. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố như bảng dưới:

Giai Đoạn Khuyến Mãi

Công Bố Rút Thăm

Giai Đoạn 1

01/04/2020

Giai Đoạn 2

08/04/2020

Giai Đoạn 3

15/04/2020

Giai Đoạn 4

22/04/2020

Giai Đoạn 5

29/04/2020

Giai Đoạn 6

06/05/2020

Giai Đoạn 7

13/05/2020

Đặc Biệt

13/05/2020

 1. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể tích lũy Cược Hợp Lệ trong Giai Đoạn Khuyến Mãi trừ Mức Đặc Biệt dựa trên Thời Gian Khuyến Mãi;
 2. Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố;
 3. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể thắng tối đa một (1) Giải Thưởng tại Rút Thăm của mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi.
 4. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

  1. Thắng Lớn Tại Casino Trực Tuyến 188BET – Gần 5 Tỷ Tổng Thưởng!” (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 23/03/2020 11:00AM (GMT+7) đến ngày 11/05/2020 10:59 AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm bảy (7) giai đoạn Khuyến Mãi, mỗi giai đoạn riêng biệt có thời gian bắt đầu và kết thúc như bảng dưới (“Giai Đoạn Khuyến Mãi”):

Giai Đoạn Khuyến Mãi

Thời Gian Bắt Đầu & Kết Thúc Giai Đoạn Khuyến Mãi (GMT+7)

Giai Đoạn 1

11:00AM 23/03/2020– 10:59AM 30/03/2020

Giai Đoạn 2

11:00AM 30/03/2020– 10:59AM 06/04/2020

Giai Đoạn 3

11:00AM 06/04/2020– 10:59AM 13/04/2020

Giai Đoạn 4

11:00AM 13/04/2020– 10:59AM 20/04/2020

Giai Đoạn 5

11:00AM 20/04/2020– 10:59AM 27/04/2020

Giai Đoạn 6

11:00AM 27/04/2020– 10:59AM 04/05/2020

Giai Đoạn 7

11:00AM 04/05/2020– 10:59AM 11/05/2020

  1. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược tại Sảnh bất kỳ của Casino Trực Tuyến (“Sản Phẩm Hợp Lệ”) tại tối thiểu 5 ngày cược bất kì trong Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),
   3. Chỉ những cược đặt trong Giai Đoạn Khuyến Mãi có kết quả thắng/thua/hòa là hợp lệ tham gia Khuyến Mãi. Cược hủy và cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.
  2. Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này.
  3. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ đạt được mức Khuyến Mãi, dựa trên số ngày cược và tiền Cược Hợp Lệ tích lũy được trong Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Mức Khuyến Mãi”):

Mức Khuyến Mãi

Yêu Cầu

Mức 1

Đặt Cược Hợp Lệ từ 5 ngày bất kì trong Giai Đoạn Khuyến Mãi

Tích lũy tối thiểu 2,000,000 VND hoặc 88 USD Cược Hợp Lệ trong Giai Đoạn Khuyến Mãi

Mức 2

Đặt Cược Hợp Lệ từ 6 ngày bất kì trong Giai Đoạn Khuyến Mãi

Tích lũy tối thiểu tối thiểu 4,200,000 VND hoặc 188 USD Cược Hợp Lệ trong Giai Đoạn Khuyến Mãi

Mức 3

Đặt Cược Hợp Lệ từ 7 ngày bất kì trong Giai Đoạn Khuyến Mãi

Tích lũy tối thiểu tối thiểu 13,500,000 VND hoặc 588 USD Cược Hợp Lệ trong Giai Đoạn Khuyến Mãi

Đặc Biệt

Đặt Cược Hợp Lệ từ 18 ngày bất kì trong Thời Gian Khuyến Mãi

Tích lũy tối thiểu tối thiểu 20,000,000 VND hoặc 888 USD Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi

  1. Thành Viên Hợp Lệ đạt được Mức Khuyến Mãi, như quy định tại điều 5, sẽ tự động nhận được một (1) vé (“Vé”) tham gia vào rút thăm (“Rút Thăm”) sau khi kết thúc mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi, và nhận được giải thưởng (“Giải Thưởng”) như minh họa dưới:

Công Bố Rút Thăm Giai Đoạn Khuyến Mãi 1 – 7

MỨC 1

Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc

Giải Thưởng

Tám (8)

880,000 VND hoặc 38 USD

12

600,000 VND hoặc 28 USD

20

460,000 VND hoặc 20 USD

25

400,000 VND hoặc 18 USD

35

180,000 VND hoặc 8 USD

MỨC 2

Tám (8)

2,000,000 VND hoặc 88 USD

12

1,800,000 VND hoặc 78 USD

20

1,600,000 VND hoặc 68 USD

25

1,300,000 VND hoặc 58 USD

35

1,000,000 VND hoặc 48 USD

MỨC 3

Tám (8)

13,500,000 VND hoặc 588 USD

12

8,800,000 VND hoặc 388 USD

20

3,800,000 VND hoặc 168 USD

25

3,200,000 VND hoặc 138 USD

35

2,500,000 VND hoặc 108 USD

Công Bố Rút Thăm ĐẶC BIỆT

Hai (2)

Một (1) iPhone 11 Pro Max 64GB (“Quà Thưởng”)
hoặc
Tiền Thưởng Quy Đổi 19,000,000 hoặc 840 USD

Ba (3)

Một (1) Áo thi đấu Manchester United được kí tặng bởi Đại Sứ Thương Hiệu 188BET (“Quà Thưởng”)

10

20,000,000 VND hoặc 888 USD

10

13,500,000 VND hoặc 588 USD

10

8,800,000 VND hoặc 388 USD

15

4,200,000 VND hoặc 188 USD

Ví dụ: Thành Viên Hợp Lệ A đặt Cược Hợp Lệ trong Giai Đoạn Khuyến Mãi như sau:

Giai Đoạn 1 – cược tích lũy VND 4,500,000 trong 6 ngày bất kì – Đạt Mức 2 & Mức 1
Giai Đoạn 2 – cược tích lũy VND 3,000,000 trong 5 ngày bất kì – Đạt Mức 1
Giai Đoạn 6 – cược tích lũy VND 15,000,000 trong 7 ngày bất kì – Đạt Mức 3, Mức 2 & Mức 1

Thành Viên Hợp Lệ A nhận được Vé như sau:
Giai Đoạn 1: Một (1) Vé Mức 2 & Một (1) Vé Mức 1
Giai Đoạn 2: Một (1) Vé Mức 1
Giai Đoạn 6: Một (1) Vé Mức 3, Một (1) Vé Mức 2 & Một (1) Vé Mức 1

Thành Viên Hợp Lệ A nhận được một (1) Vé Rút Thăm của Mức Đặc Biệt.

  1. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể tích lũy Cược Hợp Lệ trong một Giai Đoạn Khuyến Mãi. Khi Giai Đoạn Khuyến Mãi mới bắt đầu, Cược Hợp Lệ sẽ được tính bắt đầu lại từ 0. Tuy nhiên, Cược Hợp Lệ tích lũy của Mức Đặc Biệt sẽ được tính xuyên suốt Thời Gian Khuyến Mãi.
  2. Thành Viên Hợp Lệ đạt Mức Đặc Biệt có thể tích lũy Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi.
  3. Tổng 2,150 Thành Viên Hợp Lệ được lựa chọn ngẫu nhiên làm thành viên thắng cuộc và được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’, như bảng bên dưới:

Giai Đoạn Khuyến Mãi

Công Bố Rút Thăm

Giai Đoạn 1

01/04/2020

Giai Đoạn 2

08/04/2020

Giai Đoạn 3

15/04/2020

Giai Đoạn 4

22/04/2020

Giai Đoạn 5

29/04/2020

Giai Đoạn 6

06/05/2020

Giai Đoạn 7

13/05/2020

Đặc Biệt

13/05/2020

  1. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể thắng tối đa một (1) Giải Thưởng trong Giai Đoạn Khuyến Mãi.

* Quà Thưởng

  1. Trường hợp Thành Viên Thắng Quà Thưởng chọn nhận Tiền Thưởng Quy Đổi, Thành Viên phải gửi yêu cầu qua tin nhắn, hộp thư hoặc Trò Chuyện Trực Tuyến trong vòng 72 giờ kể từ khi 188BET gửi tin nhắn thông báo.
  2. Quà Thưởng phụ thuộc vào tính sẵn có tại quốc gia của Thành Viên Thắng Cuộc. Nếu Quà Thưởng không sẵn có tại quốc gia của Thành Viên Thắng Cuộc, Quà Thưởng sẽ được thay thế với giải thưởng có giá trị tương đương khác và 188BET sẽ cố gắng, trong khả năng cho phép, liên hệ và thông báo sự thay đổi cho Thành Viên Thắng Cuộc.
  3. Giải Thưởng sẽ được giao đến địa chỉ xác nhận với 188BET của Thành Viên Thắng Giải Thưởng trong vòng 30 ngày làm việc sau khi nhận được phản hồi từ Thành Viên. Thành Viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu. Thành Viên có trách nhiệm đảm bảo địa chỉ nhận thưởng tại 188BET chính xác và mới nhất.
  4. Giải Thưởng sẽ được trao bằng hình thức gửi đảm bảo đến địa chỉ xác nhận với 188BET của Thành Viên Thắng Giải Thưởng và người nhận sẽ được yêu cầu ký xác nhận. Chữ ký trên biên lai giao nhận sẽ có giá trị như sự xác nhận và Giải Thưởng sẽ được xem đã trao đến Thành Viên Thắng Giải Thưởng bởi 188BET.

*Tiền Thưởng

 1. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 48 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’, như quy định tại điều.
 2. Tiền Thưởng Quy Đổi và Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền Thưởng Quy Đổi, Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng Quy Đổi và Tiền Thưởng được cập nhật.
 3. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng Quy Đổi, Tiền Thưởng và Tiền Thắng. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.
 4. Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao và không có cược chưa trả về (10,000 VND hoặc 1 USD).
 5. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng Quy Đổi, Tiền Thưởng và Tiền Thắng sau khi Tiền Thưởng Quy Đổi, Tiền Thưởng và Tiền Thắng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 6. Điều kiện rút tiền sẽ được tính kể từ khi Tiền Thắng và Tiền Thưởng Quy Đổi được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ.
 7. Quyết định về Giải Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.
 8. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 9. Quyết định về Giải Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.
 10. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube Limited (“Cube”) tại website www.188BET.com (“Site”) và phần mềm liên quan. Tham gia Khuyến Mãi nghĩa là Quý Khách đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết đã nêu và Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung. Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa phiên bản dịch Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi so với phiên bản tiếng Anh, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất. Ban Quản Trị 188BET có quyền hủy hoặc thay đổi Khuyến Mãi mà không thông báo. Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube, văn phòng đặt tại Ground Floor, St George’s Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1E

 

THAM GIA VÀ NHẬN THƯỞNG NGAY ĐÂY

Từ khoá :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *