Khuyến Mãi Casino Với Tiền Thưởng Đảm Bảo Lên Đến 1,6 Triệu Đồng!

Đặt cược ngay tại các trò Casino quay số được chọn từ ngày 30/03/2020 đến ngày 25/05/2020 và nhận thưởng đảm bảo lên đến 1,6 Triệu đồng.

 THỜI GIAN CÒN LẠI       41 ngày 22 giờ

Điều Kiện Tóm Lược

  1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 30/03/2020 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 25/05/2020 10:59 AM (GMT+7);
  2. Đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY”;
  3. Đặt thành công ít nhất 1 cược bằng tiền thật với số tiền cược tích lũy tối thiểu 20,000,000 VND hoặc 888 USD tại các trò Casino quay số được chọn tại đây;
  4. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc như bảng bên dưới:

Ngày

Tuần 1 – 15/04/2020

Tuần 2 – 29/04/2020

Tuần 3 – 11/05/2020

Tuần 4 – 27/05/2020

 1. Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 5 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện.
 2. Thành Viên chỉ có thể tích lũy Cược Hợp Lệ trong từng Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi;
 3. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

  1. Khuyến Mãi Casino Với Tiền Thưởng Đảm Bảo Lên Đến 1,6 Triệu Đồng!” (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 30/03/2020 11 :0 0 AM (GMT+7) đến ngày 25/05/2020 10:59 AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm bốn (4) tuần Khuyến Mãi (“Tuần Khuyến Mãi”), mỗi tuần riêng biệt có thời gian bắt đầu và kết thúc như bảng dưới:

Tuần Khuyến Mãi

Thời Gian Bắt Đầu và Kết Thúc Giai Đoạn Khuyến Mãi (GMT+7)

Tuần Khuyến Mãi 1

11:00 AM 30/03/2020 – 10:59 AM 13/04/2020

Tuần Khuyến Mãi 2

11:00 AM 13/04/2020 – 10:59 AM 27/04/2020

Tuần Khuyến Mãi 3

11:00 AM 27/04/2020 – 10:59 AM 11/05/2020

Tuần Khuyến Mãi 4

11:00 AM 11/05/2020 – 10:59 AM 25/05/2020

  1. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công ít nhất 1 cược bằng tiền thật với số tiền cược tích lũy tối thiểu 20,000,000 VND hoặc 888 USD tại các trò Casino quay số được chọn tại đây (“Trò Chơi Hợp Lệ”) trong một Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),
   3. Chỉ cược đơn được đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ có kết quả thắng/thua trong một Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi là hợp lệ. Cược hủy và cược trong chế độ “Chơi Thử” sẽ không hợp lệ.
  2. Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này trong Thời Gian Khuyến Mãi.
  3. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được Tiền Thưởng (“Tiền Thưởng”) dựa trên kết quả thắng hoặc thua cược tích lũy được tại Trò Chơi Hợp Lệ, như bảng bên dưới:

Tuần Khuyến Mãi 1, 2, 3 và 4

Kết Quả

Yêu Cầu

Tiền Thưởng

Thắng

Tích lũy tối thiểu 20,000,000 VND hoặc 888 USD Cược Hợp Lệ

180,000 VND hoặc 8 USD

Thua

Tích lũy tối thiểu 20,000,000 VND hoặc 888 USD Cược Hợp Lệ

400,000 VND hoặc 18 USD

  1. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc sau khi Tuần Khuyến Mãi kết thúc như bảng bên dưới:

Ngày

Tuần 1 – 15/04/2020

Tuần 2 – 29/04/2020

Tuần 3 – 11/05/2020

Tuần 4 – 27/05/2020

 1. Cược Miễn Phí phải được sử dụng đặt cược ít nhất 5 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Cược Miễn Phí và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cược Miễn Phí được cập nhật.
 2. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Cược Miễn Phí. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.
 3. Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao và không có cược chưa trả về (10,000 VND hoặc 1 USD).
 4. Thành Viên Hợp Lệ không thể yêu cầu hủy Cược Miễn Phí sau khi Cược Miễn Phí đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 5. Điều kiện rút tiền của Cược Miễn Phí sẽ được tính kể từ khi Cược Miễn Phí được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ.
 6. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 7. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 8. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung 188BET được áp dụng.
 9. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng

Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube Limited (“Cube”) tại website www.188BET.com (“Site”) và phần mềm liên quan. Tham gia Khuyến Mãi nghĩa là Quý Khách đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết đã nêu và Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung. Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa phiên bản dịch Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi so với phiên bản tiếng Anh, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất. Ban Quản Trị 188BET có quyền hủy hoặc thay đổi Khuyến Mãi mà không thông báo. Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube, văn phòng đặt tại Ground Floor, St George’s Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE.

THAM GIA VÀ NHẬN THƯỞNG NGAY ĐÂY

Từ khoá :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *