88 Vòng Quay Miễn Phí Tháng 4!

Tham gia các trò Casino quay số được chọn từ ngày 30/03/2020 đến 27/04/2020 và tích luỹ tiền cược để nhận thưởng đến 88 Vòng Quay Miễn Phí mỗi tuần!

 THỜI GIAN CÒN LẠI    13 ngày 23 giờ

Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết

  1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 30/03/2020 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 27/04/2020 10:59 AM (GMT+7);
  2. Đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY”;
  3. Đặt thành công ít nhất 1 cược bằng tiền thật với số tiền cược tích lũy tối thiểu 2,400,000 VND hoặc 100 USD tại các trò Casino quay số Năm Nào Cũng Dư, Phi Long Tại Thiên hoặc Phúc Lộc Thọ;

Số Tiền Cược Tích Luỹ (VND)

Giải Thưởng

2,400,000 VND –8,199,999.99 VND

5 Vòng Quay Miễn Phí tại trò ‘Cầm Tinh Con Giáp’

8,200,000 VND –16,399,999.99 VND

10 Vòng Quay Miễn Phí tại trò ‘Cầm Tinh Con Giáp’

16,400,000 VND –27,999,999.99 VND

30 Vòng Quay Miễn Phí tại trò ‘Cầm Tinh Con Giáp’

28,000,000 VND –34,999,999.99 VND

50 Vòng Quay Miễn Phí tại trò ‘Cầm Tinh Con Giáp’

35,000,000 VND trở lên

88 Vòng Quay Miễn Phí tại trò ‘Cầm Tinh Con Giáp’

Số Tiền Cược Tích Lũy (USD)

Giải Thưởng

100 USD –349.99 USD

5 Vòng Quay Miễn Phí tại trò ‘Cầm Tinh Con Giáp’

350 USD –699.99 USD

10 Vòng Quay Miễn Phí tại trò ‘Cầm Tinh Con Giáp’

700 USD –1,199.99 USD

30 Vòng Quay Miễn Phí tại trò ‘Cầm Tinh Con Giáp’

1,200 USD –1,499.99 USD

50 Vòng Quay Miễn Phí tại trò ‘Cầm Tinh Con Giáp’

1,500 USD trở lên

88 Vòng Quay Miễn Phí tại trò  ‘Cầm Tinh Con Giáp’

  1. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể tích lũy Tiền Cược Hợp Lệ trong mỗi Tuần Khuyến Mãi;
  2. Vòng Quay Miễn Phí sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ vào thứ Tư sau khi kết thúc Tuần Khuyến Mãi;
  3. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

  1. “88 Vòng Quay Miễn Phí Tháng 4(“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 30/03/2020 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 27/04/2020 10:59 AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm bốn (4) tuần Khuyến Mãi (“Tuần Khuyến Mãi”), mỗi tuần riêng biệt có thời gian bắt đầu và kết thúc như bảng dưới:

Tuần Khuyến Mãi

Thời Gian Bắt Đầu và Kết Thúc Tuần Khuyến Mãi (GMT+7)

Tuần 1

30/03/2020 11:00AM – 06/04/2020 10:59AM

Tuần 2

06/04/2020 11:00AM – 13/04/2020 10:59AM

Tuần 3

13/04/2020 11:00AM – 20/04/2020 10:59AM

Tuần 4

20/04/2020 11:00AM – 27/04/2020 10:59AM

  1. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công ít nhất 1 cược bằng tiền thật với số tiền cược tích lũy tối thiểu 2,400,000 VND hoặc 100 USD tại các trò Casino quay số được chọn (“Trò Chơi Hợp Lệ”) trong một Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”), như bảng dưới:

Trò Chơi Hợp Lệ

Năm Nào Cũng Dư

Phi Long Tại Thiên

CHƠI NGAY

CHƠI NGAY

Phúc Lộc Thọ

CHƠI NGAY

   1. Chỉ cược đơn được đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ có kết quả thắng/thua trong một Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi là hợp lệ. Cược hủy và cược trong chế độ “Chơi Thử” sẽ không hợp lệ.
  1. Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này.
  2. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được vòng quay miễn phí tại trò Casino quay số ‘Cầm Tinh Con Giáp’ (“Vòng Quay Miễn Phí”) tương ứng với số Tiền Cược Hợp Lệ tích lũy được trong mỗi Tuần Khuyến Mãi, như bảng bên dưới:

Số Tiền Cược Tích Luỹ (VND)

Giải Thưởng

2,400,000 VND –8,199,999.99 VND

5 Vòng Quay Miễn Phí tại trò ‘Cầm Tinh Con Giáp’

8,200,000 VND –16,399,999.99 VND

10 Vòng Quay Miễn Phí tại trò ‘Cầm Tinh Con Giáp’

16,400,000 VND –27,999,999.99 VND

30 Vòng Quay Miễn Phí tại trò ‘Cầm Tinh Con Giáp’

28,000,000 VND –34,999,999.99 VND

50 Vòng Quay Miễn Phí tại trò ‘Cầm Tinh Con Giáp’

35,000,000 VND trở lên

88 Vòng Quay Miễn Phí tại trò ‘Cầm Tinh Con Giáp’

Số Tiền Cược Tích Luỹ (USD)

Giải Thưởng

100 USD –349.99 USD

5 Vòng Quay Miễn Phí tại trò ‘Cầm Tinh Con Giáp’

350 USD –699.99 USD

10 Vòng Quay Miễn Phí tại trò ‘Cầm Tinh Con Giáp’

700 USD –1,199.99 USD

30 Vòng Quay Miễn Phí tại trò ‘Cầm Tinh Con Giáp’

1,200 USD –1,499.99 USD

50 Vòng Quay Miễn Phí tại trò ‘Cầm Tinh Con Giáp’

1,500 USD trở lên

88 Vòng Quay Miễn Phí tại trò  ‘Cầm Tinh Con Giáp’

 1. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể tích lũy Tiền Cược Hợp Lệ cho mỗi Tuần Khuyến Mãi. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, số tiền cược tích lũy của Tuần Khuyến Mãi trước đó sẽ tính lại bằng (0).
 2. Vòng Quay Miễn Phí sẽ được cập nhât vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ vào mỗi Thứ 4 sau khi kết thúc Giai Đoạn Khuyến Mãi. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.
 3. Vòng Quay Miễn Phí tại trò Casino quay số ‘Cầm Tinh Con Giáp’ sẽ bị hủy nếu Thành Viên Thắng Cuộc không sử dụng trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày được cập nhật. Tiền thắng được từ Vòng Quay Miễn Phí (“Tiền Thắng”) không có điều kiện rút tiền.
 4. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Vòng Quay Miễn Phí sau khi Vòng Quay Miễn Phí đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 5. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 6. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 7. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung 188BET được áp dụng.
 8. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube Limited (“Cube”) tại website www.188BET.com (“Site”) và phần mềm liên quan. Tham gia Khuyến Mãi nghĩa là Quý Khách đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết đã nêu và Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung. Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa phiên bản dịch Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi so với phiên bản tiếng Anh, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất. Ban Quản Trị 188BET có quyền hủy hoặc thay đổi Khuyến Mãi mà không thông báo. Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube, văn phòng đặt tại Ground Floor, St George’s Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE.

THAM GIA VÀ NHẬN THƯỞNG NGAY ĐÂY

Từ khoá :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *