ozil

Phòng thay đồ Arsenal nát như tương vì TIỀN LƯƠNG

Không có gì chia rẽ phòng thay đồ của một CLB bóng đá, ví dụ như Arsenal, mạnh mẽ bằng tiền. Sự độc hại của việc “lương thấp, lương cao” sẽ khiến tình nghĩa đồng đội hoá thành tro. Phòng thay đồ Arsenal nát như tương vì TIỀN LƯƠNG. Arsenal có lẽ là CLB nhận […]